Over Ormit

Specialist in traineeships

Onze traineeships zijn er voor toptalenten met ambitie en leiderschapspotentieel. Voor talenten die zichzelf willen uitdagen. Die impact willen creëren. Die groeien doordat resultaten neerzetten en ontwikkelen hand in hand gaan, elke opdracht opnieuw. Management, IT, finance, digital, marketing of een ander vakgebied? We hebben traineeships die aansluiten bij jouw interesse en ervaring. Start jouw ORMIT avontuur nu!

“Heb jij het in je?”

De visie van Ormit

Great Place to Work

“Met toptalent in dienst uit 15 verschillende landen is ORMIT uitgeroepen tot Beste Workplace 2019!”

Ontdek én ontwikkel je talent

“100% uit­da­ging: daar te­ken je voor. Zo leer je je­zelf ken­nen en ont­dek je jouw unie­ke kwa­li­tei­ten. Meer nog: je leert wat je ener­gie geeft en hoe je je ta­len­ten het slim­ste in­zet. Groei door als fu­tu­re lea­der met be­hulp van coa­ching en feed­back.”

Ervaar de kracht van een topteam

“We vra­gen je te sprin­gen, maar we zor­gen wel voor een pa­ra­chu­te. Wij spo­ren je aan om lef te to­nen en coa­chen je bij elke uit­da­ging. Jouw per­soon­lij­ke ta­lent de­vel­op­ment ma­na­ger on­der­steunt je tij­dens het hele tra­ject. In het OR­MIT ont­wik­kel­pro­gram­ma en het con­tact met an­de­re OR­MIT’ers wordt je ge­ïn­spi­reerd om aan te stu­ren van­uit hoofd en hart.”

Neem een voorsprong in je carrière

“Een trai­nees­hip bij OR­MIT is een unie­ke ma­nier om je car­ri­è­re de juis­te rich­ting te ge­ven. Je wordt in­ge­zet op ver­schil­len­de op­drach­ten, in ver­schil­len­de rol­len en mo­ge­lijk bij di­ver­se or­ga­ni­sa­ties, ter­wijl je met­een re­sul­ta­ten neer­zet. Je stuurt je car­ri­è­re in een rich­ting die écht bij je past. Zo geef je je­zelf een enor­me voor­sprong!”

Jouw Ormit Journey!